سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ کمیل پسر زیاد گفت : امیر المؤمنین على بن ابى طالب ( ع ) دست مرا گرفت و به بیابان برد ، چون به صحرا رسید آهى دراز کشید و گفت : ] اى کمیل این دلها آوند هاست ، و بهترین آنها نگاهدارنده‏ترین آنهاست . پس آنچه تو را مى‏گویم از من به خاطر دار : مردم سه دسته‏اند : دانایى که شناساى خداست ، آموزنده‏اى که در راه رستگارى کوشاست ، و فرومایگانى رونده به چپ و راست که درهم آمیزند ، و پى هر بانگى را گیرند و با هر باد به سویى خیزند . نه از روشنى دانش فروغى یافتند و نه به سوى پناهگاهى استوار شتافتند . کمیل دانش به از مال است که دانش تو را پاسبان است و تو مال را نگهبان . مال با هزینه کردن کم آید ، و دانش با پراکنده شدن بیفزاید ، و پرورده مال با رفتن مال با تو نپاید . اى کمیل پسر زیاد شناخت دانش ، دین است که بدان گردن باید نهاد . آدمى در زندگى به دانش طاعت پروردگار آموزد و براى پس از مرگ نام نیک اندوزد ، و دانش فرمانگذارست و مال فرمانبردار . کمیل گنجوران مالها مرده‏اند گرچه زنده‏اند ، و دانشمندان چندانکه روزگار پاید ، پاینده‏اند . تن‏هاشان ناپدیدار است و نشانه‏هاشان در دلها آشکار . بدان که در اینجا [ و به سینه خود اشارت فرمود ] دانشى است انباشته ، اگر فراگیرانى براى آن مى‏یافتم . آرى یافتم آن را که تیز دریافت بود ، لیکن امین نمى‏نمود ، با دین دنیا مى‏اندوخت و به نعمت خدا بر بندگانش برترى مى‏جست ، و به حجّت علم بر دوستان خدا بزرگى مى‏فروخت . یا کسى که پیروان خداوندان دانش است ، اما در شناختن نکته‏هاى باریک آن او را نه بینش است . چون نخستین شبهت در دل وى راه یابد درماند و راه زدودن آن را یافتن نتواند . بدان که براى فرا گرفتن دانشى چنان نه این در خور است و نه آن . یا کسى که سخت در پى لذت است و رام شهوت راندن یا شیفته فراهم آوردن است و مالى را بر مال نهادن . هیچ یک از اینان اندک پاسدارى دین را نتواند و بیشتر به چارپاى چرنده ماند . مرگ دانش این است و مردن خداوندان آن چنین . بلى زمین تهى نماند از کسى که حجّت بر پاى خداست ، یا پدیدار و شناخته است و یا ترسان و پنهان از دیده‏هاست . تا حجّت خدا باطل نشود و نشانه‏هایش از میان نرود ، و اینان چندند ، و کجا جاى دارند ؟ به خدا سوگند اندک به شمارند ، و نزد خدا بزرگمقدار . خدا حجتها و نشانه‏هاى خود را به آنان نگاه مى‏دارد ، تا به همانندهاى خویشش بسپارند و در دلهاى خویشش بکارند . دانش ، نور حقیقت بینى را بر آنان تافته و آنان روح یقین را دریافته و آنچه را ناز پروردگان دشوار دیده‏اند آسان پذیرفته‏اند . و بدانچه نادانان از آن رمیده‏اند خو گرفته . و همنشین دنیایند با تن‏ها ، و جانهاشان آویزان است در ملأ اعلى . اینان خدا را در زمین او جانشینانند و مردم را به دین او مى‏خوانند . وه که چه آرزومند دیدار آنانم ؟ کمیل اگر خواهى بازگرد . [نهج البلاغه]
انتظار و انتظار ...
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» استغفار2

بخشندگان برمحمد وآل محمد درودفرست وآن

 

عالم جلیل القدرمرحوم نوری طبرسی درکتاب (دارالسلام)ازحضرت امام رضاعلیه السلام ازپدران

بزرگوارش ازاباعبدالله الحسین (ع)نقل کرده است که فرمودند:

روزی نزدامیرالمومنین(ع)نشسته بودم که عربی واردشدوعرض کرد:یاامیرالمومنین!من مردعیالمندوفقیری هستم ومالی

که زندگی مراکفایت کندندارم.

حضرت فرمود:ای برادرعرب چرااستغفارنمی کنی تاحالت نیکوشود؟

عرض کردم:زیاداستغفارمی کنم اما تغییریدروضعم پیدانشده.

حضرت (ع)فرمود:ای برادرعرب!

خدای متعال می فرماید:(استغفروا

ربکم انه کان غفارا یرسل السماء

علیکم مدراراویمدوکم باموال و

بنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا) به درگاه خدا توبه کنید وآمرزش طلبیدکه اوبسیارآمرزنده

است تارحمت فراوانش را برشما

فرودآوردو شما راباثروت واولاد

مددفرمایدوباغهاونهرهای جاری

به شماعطاکند(یعنی چون به گناه

بودن بضی ازاعمالت آگاه نیستی

استغفارتوناقص است زیراازآنها

استغفارنمی کنی ونتیجه

نمی گیری).سپس فرمود:اینک به تواستغفاری می آموزم که اگر آن رادرهنگام خواب بخوانی خدابه تو وسعت رزق عطافرماید.پس دعارانوشته به اعرابی داده وفرمودند:شب قبل از خوابیدن این استغفاررابخوان وگریه کن واگر اشکت جاری نشد تباکی کن(یعنی باحزن واندوه خودرابه گریه انداز).

امام حسین(ع)فرمود:سال بعد اعرابی به خدمت حضرت آمدوعرض کرد:یاامیرالمومنین!خداوندبه من نعمتهای زیادی عطافرمود شتران وگوسفندانم آنقدرزیادشده اندکه محلی برای نگهداری آنها ندارم.

آنگاه حضرت (ع)فرمود:ای برادرعرب!قسم بهآن خدائی که محمدصلی الله علیه واله رابه نبوت برگزیدبنده ای نیست که بااین دعا به درگاه خدااستغفارکند مگراینکه خدای متعال به برکت آن گناهانش

راآمرزیده حوائجش رابرآورده وبه مال واولادش فراوانی وبرکت عطافرماید.

لازم به ذکراست که نسخه کاملتر این استغفاررامرحوم کفعمی درکتاب شریف{بلدالامین}نقل نموده است که علاوه بردارابودن این متن حاوی قطعات بیشتری ازاستغفاراست که چون کاملتروجامع تربودجهت بهره

مندی بیشترآن رادراینجا آوردیم .

امیدواریم که استغفارکنندگان به این مناجات استغفارمارادرمظان دعا قرارداده تاتوشه راه آخرتمان گردد.

ادامه دارد..نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » زهرا منتظر ( سه شنبه 85/9/28 :: ساعت 9:25 عصر )

»» استغفار

بسم الله الرحمن الرحیم

* استغفار امیرالمومنین(ع)*

{هفتادبند}

مناجات

این استغفاری است که مولا امیرالمومنین(ع)

به جهت دولت ومکنت وآمرزش گناهان

سفارش فرموده اندوحاوی معارف بسیاری

است که از جمله علت بسیاری ازابتلائات وگناهان ناشناخته دران تبیین شده است.

امام صادق علیه السلام فرمودند:هرکس راکه خدا

چهارچیزبه او عنایت فرموده باشدازچهارچیزمحرم نگردد:اول:کسی که خداتوفیق دعابه اوعنایت فرموده ازاجابت محروم

نشود. دوم:هرکس که توفیق استغفاریابدازمغفرت خدامحروم نگردد.سوم:هرکس که خداتوفیق شکربه اوعطاکندازو وفورنعمت محروم نگردد.

وچهارم:آنکس که به اوتوفیق صبرداده شودازاجروپاداش الهی محروم نگردد.شعبی میگویدازامیرالمومنین (ع)شنیدم که فرمود:تعجب می کنم ازکسی که بااومحوکننده هست اماازرحمت خدا مایوس است.عرض کردندمحوکننده چیست؟ فرمود:استغفار{که موجب

محوگناهان می گردد}.

کمیل بن زیادنقل می کند که به امیرالمومنین(ع)عرض کردم یاامیرالمومنین

اینکه بندکان به گناه مبتلامی شوندوازان استغفار

می کنندحدوحدوداستغفارچیست؟حضرت فرمود:

توبه.عرض کردم همین بس؟فرمود:خیر.عرض کردم پس چه کند؟فرمود:چون بنده مبتلابه گناه شدوبا دولبانش استغفارکردبایدبه بدنبالش به حقیقت توبه هم دست یابد{برسد}.عرض کردم حقیقت توبه چیست؟فرمودند:تصدیق قلبی این توبه واینکه درضمیرقلبش تعهدکندکه به گناهی که از ان توبه کرده باز نگردد.گفتم اگردیگراین کارراکرداوازمستغفرین است؟فرمود:خیر.عرض کردم چرا؟فرمودچون هنوزبه اصل استغفارنرسیده

است.عرض کردم اصل استغفارچیست؟فرمودند:

رجوع به توبه از آن گناهی که توبه کردی واین اولین درجه عابدان  است واولین درجه ترک گناه.

بدان که استغفارکلمه ای است که دارای شش معناست:اول: ندامت وپشیمانی برگذشته دوم :عزم برترک دائمی گناه سوم: ادای حقوق مخلوقات وبندگان خدا که میان تووآنهاست پایمال شده چهارم:

ادای حقوق الهی که برتوفرض وواجب بوده پنجم اینکه هرگوگوشتی که ازحرام بربدنت روئیده شده

را آب کنی آنقدرکه پوست به استخوان  برسد تاپس ازآن گوشت تازه ازحلال برویدوششم: اینکه رنج و

سختی اطاعت وبندگی خدارا به نفست بچشانی همان

گونه که لذت شیرینی گناه راچشیده ای.

ابوعمروزبیری ازامام صادق(ع)نقل می کند که

فرمود:خدای رحمت کند بنده ای راکه راضی

نمی شودهم دین وهم کیش اوباشدواین همان است

که درکتاب خداازآن به نجات ازپستی وبصیرت پس

ازکوری امرفرموده تعبیرشده است واین همان استغفاراست که همراه باتوبه واقعی گردد.

خدای متعال درقرآن کریم می فرماید:وآنان که چون مرتکب بدی می گردندیابه خویشتن ستم می کنندبه

یادخدامی افتندوازگناهانشان استغفارمی کنندوچه کسی سزاورترازخداست که آنهارابیامرزدوآنان این

گونه اندکه برانچه مرتکب شده اند دانسته اصرار

نمی ورزند.ودرجای دیگرفرموده :وهرکس مرتکب سوء وبدی وگناهی گرددوبه خویشتن ظلم کندسپس

استغفارنمایدخداراآمرزنده ومهربان می یابد.واین

همان استغفاراست که خدابدان امرفرموده که آن را

به توبه وکنده شدن ازمحرمات خدامشروط نموده

است چه اینکه خوددرکتاب محکمش فرموده است:

هماناکلام نیکووصالح بسوی اوبازمی گردد.

واین آیه دلالت دارد براینکه استغفارراخداقبول نمی کند مگربا

عمل صالح وتوبه حقیقی...سپس حضرت همان شش شرط توبه راکه آقاامیرالمومنین(ع)فرموده بودندگوشزد می فرماید.

محمدبن مسلم ازامام باقرعلیه السلام نقل کرده است که فرمود:

مومن هرگاه ازگناه توبه کند بلافاصله موردآمرزش قرارمی گیردوبایست اعمال نیکویش راپس ازتوبه ومغفرت از

گیردامابخداقسم این امتیاز نیست مگربرای اهل ایمان .

عرض کردم اگردوباره گناه کندودوباره توبه کندچه؟

فرمود:ای محمدبن مسلم:آیافکرمی کنی بنده ی مومن ازگناهانش

پشیمان شودوتوبه کندآنگاه خداتوبه اش رانپذیرد؟عرض کردم

حتی اگربارهااین کاررامرتکب شود؟فرموددند:هرگاه به استغفارو

توبه بازگرددخدااورامی پذیرد چون خدا غفور ورحیم است

توبه رامی پذیردوازسیئات درمی گذردمبادامومنین راازرحمت خدا

مٲیوس کنی.ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » زهرا منتظر ( یکشنبه 85/9/26 :: ساعت 5:32 عصر )


»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

.....
... در رگ فرداییم
هل من ناصر ینصرنی
روزر حسرت
آخرش باید مُرد !
الهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر له علی ذلک
شهادت مظلومانه امام جوان امام جواد علیه السلام تسلیت باد بر عموم
سلام بر مهدی صاحب عصر و زمان
بیامهدی
باید اینطور نوشت
[عناوین آرشیوشده]

>> بازدید امروز: 32
>> بازدید دیروز: 54
>> مجموع بازدیدها: 201323
» درباره من

انتظار      و         انتظار  ...
زهرا منتظر
من برنده ام زیرا به خدای یگانه ایمان دارم ! من پیروزم زیرا می دانم که کسی همیشه نگران و مراقب من هست کسی که قدرتمندترین و مهربانترین است کسی که حی است و دانا و توانا ! غربت انتظار را سببی جز کردار ما نیست.

» پیوندهای روزانه

کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور [106]
انتظار و انتظار [286]
[آرشیو(2)]

» فهرست موضوعی یادداشت ها
هنوز غریبی در غربت است و غریبانه غم نامه می خواند.... .
» آرشیو مطالب
عهد و میثاق با امام مظلوم
عاشوراء و انتظار
کاروان غریب
تو نیستی تا ...
چت با ...
انتظارمن
مناجات امام علی (علیه السّلام)
تا تو بمیرانیم
من برنده ام(موفقیت)
بگو یا علی
دیدار باخدا
منتظران واقعی
توکل
به خودتون بیایید.
ره توشه ای از کلام نبوی
نو بها ر با دعایی عاشقانه
دیگه بسه
خشنودی امام زمان (عج)
غفلت ... حجاب ...
او خواهد آمد
شیعه یعنی
کدامین جمعه می آیی؟
فاطمیه
آقا بیاااااااااااااااااااااا
انتظار ازدیدگاه اسلام
اجاق جاهلی
ای آخرین امید
نشانه های ظهور
روز فرجت
آسمون ...
ای کاش
لحظه موعود
نوحه
تجارت پرسود
با تو تا دفتر فراق
جان فدای قدمت
در جستجوی ...
نجات دهنده ی دلها
غربت عشق در سکوت
طلوع خواهم کرد
ساعت آخر من
به یاد یاس کبود
دو فرشته
نقطه پایان خط
عشق یعنی عشق ناب فاطمه
صلوات بر
الهی بارون بگیره
آقا یاد ما هم باش
نورچشم امام رضا علیه السلام
عشق تو
پربکشیم
ظهورسبز
بگذار از تو بگویم
می دانم...
همین کافی ست
آن مرد در باران آمد
تو در کدام کرانه غربت ایستاده ای
آه اماما
غریب عالم
شاید محال نیست
گاهی
سرانجام های بی تعبیر
خدایا تو سلامت دارش
یادمان باشد
گل زهرا
طی شد این عمر
باقی همه بهانه
نام ها در ننگ
رجبیون
یا علی لایعرفک الا الله و انا
غدیر
روز مبارک

» لوگوی وبلاگ


» لینک دوستان
دوزخیان زمین
تعقل و تفکر
محمد یزدان نیا
پایگاه موفقیت

» صفحات اختصاصی

» لوگوی لینک دوستان


» طراح قالب